Duben 2009

Víte???

16. dubna 2009 v 13:57 brain teaser
Co vznikne zkřížením cukráře a astronoma?


Příběh lásky

15. dubna 2009 v 21:30 | dobrman1

Bylo nebylo...
Před dlouhou dobou existoval ostrov, na kterém žily všechny pocity člověka. Dobrá nálada, smutek, vědění... A kromě ostatních pocitů také láska. Jednoho dne se pocity dozvěděly, že se ostrov potopí. Každý si tedy postavil svou loď a oplouval z ostrova. Jen láska chtěla zůstat do poslední chvíle. Ještě než se ostrov potopil, prosila láska o pomoc. Na luxusní lodi okolo plulo bohatství. Zeptala se láska: "Bohatství, můžeš mě vzít s sebou?" Bohatsví odpovědělo: "Ne, nemohu. Mám na své lodi mnoho zlata a stříbra. Tady pro tebe není místo." Tak se láska zeptala láska pýchy, která projížděla okolo na své přenádherné lodi. "Pýcho, můžeš mě vzít s sebou?" "Já tě lásko nemůžu vzít..."odpověděla pýcha. "Tady je všechno perfektní. Mohla by jsi to zničit." Láska se tedy zeptala smutku, který jel kolem: "Smutku, prosím, vezmimě s sebou..." "Ach, lásko," řekl smutek, "já jsem tak smutný, že musím zůstat sám." Také dobrá nálada projela klem lásky, ale byla tak spokojená, že ani neslyšela jak na ni láska volá. Najednou řekl neznámý hlas: "Pojď se mnou, lásko, já tě vezmu." Byl to nějaký stařec, kdo prolmluvil. Láska byla tak šťastná a vděčná, že se zapoměla zeptat starce na jméno. když přijeli na pevninu, střec odešel. Láska si uvědomila, že starci mnoho dluží a tak se zeptala vědění:"Vědění, můžeš i říct, kdo mi pomohl?" "To byl čas" odpovědělo vědění. "Čas?" zeptala se láska"Proč mi pomohl čas?" Vědění odpovědělo: "Protože jen čas ví, jak je láska v životě důležitá."

Don´t gimme that- aloha from hell

12. dubna 2009 v 13:55 texts
So it's over and your heart is on the floor.
And you need a way to run and hide.
Now you're knocking on my door.
Tryin' to pick it up and save your pride.

You can say it but ive heard it all before.
How i never showed a sad good bye.
The one you still adore.
And how you never meant to make me cry.

You were the one who let me down,
You were the one who fool around.
Now iam your lost and proud,

Don't gimme that, aha, aha, aha.
Don't gimme that, aha, aha, aha.
Don't gimme that, aha, aha, aha.
Don't gimme that, aha, aha, aha.
Don't gimme that.
(Sorry realy doesn't mean a thing)

When i can't belive a word you say
I'm not your puppet on a string.
Left aside until you want to play

You were the one who let me down,
You were the one who fool around.
Now i am your lost and proud,

Don't gimme that, aha, aha, aha.
Don't gimme that, aha, aha, aha.
Don't gimme that, aha, aha, aha.
Don't gimme that, aha, aha, aha.

So it's over and your heart is on the floor.
And you need a way to run and hide.
Now you're knocking on my door.
Tryin' to pick it up and save your pride.

Aha, aha, aha.
Don't gimme that, aha, aha, aha.
Don't gimme that, aha, aha, aha.
Don't gimme that, aha, aha, aha.
Don't gimme that.(Gimme that, gimme that, gimme that, gimme, gimme, gimme that)
Don't gimme that.Tak je to u konce a tvoje srdce je na podlaze.
A budeš potřebovat cestu, abys utekl a schoval se.
Teď klepeš na moje dveře.
Snažíš se zvednout a zachovat svoji hrdost.

Můžeš to říct, ale už jsem to všechno slyšela předtím.
Jak jsem nikdy neukázala a řekla sbohem.
Jediná koho zbožňuješ.
A jak si mě nikdy nechtěl rozplakat.

To jsi byl ty kdo mě zklamal.
To jsi byl ty kdo se kolem poflakoval.
Nyní jsem tvoje ztráty a nálezy.

Tohle mi nedělej, aa, aa, aa
Tohle mi nedělej, aa, aa, aa
Tohle mi nedělej, aa, aa, aa
Tohle mi nedělej, aa, aa, aa
Tohle mi nedělej.
(Promiň vážně neznamená nic)

Nemůžu uvěřit tomu co jsi řekl.
Nejsem tvoje loutka ve hře.
Zůstaň stranou, dokud chceš hrát.

To jsi byl ty kdo mě zklamal.
To jsi byl ty kdo se kolem poflakoval.
Nyní jsem tvoje ztráty a nálezy.

Tohle mi nedělej, aa, aa, aa
Tohle mi nedělej, aa, aa, aa
Tohle mi nedělej, aa, aa, aa
Tohle mi nedělej, aa, aa, aa.

Tak je to u konce a tvoje srdce je na podlaze.
A budeš potřebovat cestu, abys utekl a schoval se.
Teď klepeš na moje dveře.
Snažíš se zvednout a zachovat svoji hrdost.

Aa, aa, aa.
Tohle mi nedělej, aa, aa, aa
Tohle mi nedělej, aa, aa, aa
Tohle mi nedělej, aa, aa, aa
Tohle mi nedělej. (Nedělej to, Nedělěj to, Nedělěj, Nedělěj, Nedělej, Nědělej to)
Tohle mi nědělej!
stahuuujte!!!!!!!!